Verwijzers

Wij zijn altijd bereid tot overleg als u vragen heeft over een patiënt die u zou willen verwijzen voor behandeling. Een mail aan info@syma-sggz.nl is de snelste route om contact te maken. Natuurlijk is telefonisch overleg ook een optie. Daar maken we dan graag een afspraak voor via genoemd mail adres. 

Voorwaarden

De verwijzing voor behandeling van uw patiënt moet aan een aantal voorwaarden voldoen, zodat de behandeling vergoed kan worden door de zorgverzekeraar. 

Wij werken in de specialistische GGZ. De verwijzing dient gedateerd en ondertekend te zijn of voorzien van een praktijkstempel. De richtlijnen voor de verwijzing zijn op dit moment dat een verwijzing maximaal 9 maanden voor het eerste contact bij ons gedateerd mag zijn, maar niet na ons eerste contact. Uw naam, functie en AGB-code moeten vermeld worden op de verwijzing. Tevens moet er een verdenking op een DSM-5-TR stoornis op vermeld staan.

Helaas hebben we niet met alle verzekeraars contracten af kunnen sluiten. Bijvoorbeeld door een zeer laag aangeboden omzet plafond. Zie voor verdere uitleg dit artikel op onze website.