Voor wie

Het team van Syma richt zich met veel passie op het behandelen van mensen die in reactie op (traumatische) omstandigheden eerder in hun leven gedragspatronen ontwikkeld hebben die tegen hen zijn gaan werken. Onze behandelingen zijn multidisciplinair (er zijn dus meerdere zorgverleners betrokken), veranderingsgericht en vragen investering in tijd, energie en de bereidheid tot het aangaan van emoties waar je anders van weg wilt blijven. Wij werken niet alleen aan de oppervlakte van je gedrag, maar richten ons op de onderliggende overtuigingen en onbewuste besluiten over jezelf en de ander waardoor je blijft herhalen wat je over jezelf en anderen geleerd hebt. Dit vraagt om bereidheid om risico’s te nemen en om naar jezelf te kijken en eerlijk te zijn over de minder mooie kanten die je hebt.

Wij behandelen (en diagnosticeren) ook mensen met andere problematiek dan trauma en persoonlijkheidsproblematiek. Bijvoorbeeld stemmingsstoornissen, ontwikkelingsstoornissen, angsten. Maar misschien weet je nog helemaal niet goed wat er met je aan de hand is. Dan gaan we dat eerst in kaart brengen.

Na de intake zullen wij jou een aanbod doen als wij denken dat we iets voor jou kunnen betekenen. Het behandelaanbod is over het algemeen multidisciplinair waarbij we op- en afschalen in de verschillende fases van behandeling op geleide van jouw veranderingsproces. Wij betrekken ook altijd mensen uit jouw omgeving bij je behandeling om te horen wat wij merken in jouw proces. 

Beter? of verder? 

Wij lopen een stuk van jouw levenspad met jou op om jouw patronen aan te pakken. Een behandeling is echter altijd ook weer eindig. Wij evalueren geregeld de voortgang van jouw doelen. Als we de behandeling afsluiten betekent dat niet dat je ‘beter bent’ of dat alles opgelost is. We werken aan de overtuigingen waardoor je in de problemen komt. Pas als je hier zelfstandig verder mee kan, dan kunnen we afronden.  Meestal beginnen mensen een behandeling met een bepaald ‘plaatje’ in hun hoofd hoe ze willen zijn na behandeling. Het is belangrijk om dit los te laten en je eigen proces oordeelvrij te mogen volgen. 

Wij behandelen alleen volwassenen (18+).

Met stoornissen binnen deze categorieën van de DSM-5 kan je terecht bij Syma. Of jouw hulpvraag past bij Syma hangt af van je doel en veranderingsmogelijkheden op dit moment in jouw leven. Twijfel je daaraan, stuur een mail aan info@syma-sggz.nl

  • angststoornissen
  • depressieve stemmingsstoornissen
  • impulsbeheersing en andere gedragsstoornissen
  • dissociatieve stoornissen
  • obsessief compulsieve stoornissen
  • persoonlijkheidsstoornissen
  • psychotrauma en stressorgerelateerde stoornissen
  • somatisch symptoomstoornissen
  • eetstoornissen