Werkwijze

Doel

Ons doel is om mensen te helpen om diep ingesleten terugkerende patronen in denken, voelen en handelen te begrijpen om zo andere keuzes te maken in het hier en nu. Dit soort patronen in denken, voelen en handelen zijn vaak al op jonge leeftijd ontstaan. Door het vroege ontstaan en de neiging om ongemerkt zelf de herhaling op te zoeken, hebben dergelijke patronen op alle gebieden in je leven invloed, vaak meer dan je denkt. Veel van ons gedrag zet je nou eenmaal automatisch en ongemerkt in, aangestuurd door onbewuste processen.

In onze behandeling is het doel om hier meer grip op te krijgen zodat jij kunt kiezen welk gedrag je in kunt zetten. Met als resultaat meer keuzevrijheid voor jou.

Intake

Elk proces begint met gedegen onderzoek. Vaak kan dit in de vorm van een intakeprocedure. Wij zullen met jou onderzoeken wat er aan de hand is en komen tot een classificerende diagnose (cf. DSM 5) en een beschrijvende diagnose.

De laatste is een beschrijving van jouw problemen, het ontstaan ervan en de leergeschiedenis die daarin belangrijk is geweest. Op basis hiervan wordt het behandelplan geschreven met daarin de focus van de behandeling. Hierin worden ook afspraken gemaakt over wie met jou gaat samenwerken en hoe je proces eruit zal zien.

Wij diagnosticeren en behandelen, indien passend bij ons aanbod, de meest voorkomende stoornissen die beschreven staan in de DSM 5: stemmingsstoornissen (m.u.v. bipolaire stoornissen), angststoornissen, eetstoornissen, ontwikkelingsstoornissen (ASS alleen diagnostiek en ADHD diagnostiek en behandeling), somatoforme stoornissen en persoonlijkheidsstoornissen.

Psychodiagnostiek

Soms is het niet gelijk duidelijk wat er speelt of hoe een behandeling eruit moet zien. Dan zal er een psychodiagnostisch onderzoek gedaan worden. Een dergelijk onderzoek is ook als een soort second opinion mogelijk als je elders in behandeling bent. Zie voor verdere uitleg dit deel van onze website

Behandeling

Wij werken in de behandeling vanuit het opgestelde behandelplan aan een focus voor jouw behandeling.

Om tijdens de behandeling te monitoren hoe het loopt zullen er regelmatig evaluatiemomenten zijn. Hierin zal ook de ROM (Routine Outcome Monitoring) een rol spelen. Deze meting behelst een aantal vragenlijsten die je (herhaaldelijk) via mail ontvangt. De gegevens worden anoniem gebruikt in Nederland om de zorg zichtbaarder te maken. Als je hier niet aan deel wilt nemen, kun je dit aangeven bij je intaker/ behandelaar.

Naast deze meting willen wij het graag van je horen als je niet tevreden bent.

In de behandeling zullen wij mogelijk ook confronterende boodschappen geven over wat wij denken dat er nodig is. Het is ons streven om geen ‘zachte heelmeesters’ te zijn.

De psychotherapeutische behandeling kan plaatsvinden in individuele of in groepssetting.

Het therapeutisch kader (bijvoorbeeld Schematherapie) kan hierin verschillen maar de basis is steeds dat onze aanpak past bij jou en jouw proces. Zie voor een beschrijving van psychotherapie dit kopje op onze website. 

Syma vindt toegankelijke zorg zeer belangrijk. Dit betekent dat wij, daar waar passend en haalbaar, werken met digitale ondersteuning van onze hoog specialistische zorg. Hiervoor gebruiken wij Therapieland. Als je in behandeling bent bij Syma heb je een inlog hiervoor. Rechtsboven op deze website vind je de knop inloggen. Zo word je doorgeleid naar onze digitale omgeving.

Multidisciplinair

Er wordt veelal naast (de behandeling door) een BIG geregistreerde psycholoog gekozen om sociotherapie, maatschappelijk werk of een systemisch werkende in te zetten.

Daarnaast hebben wij twee vaktherapeuten om onze behandelingen kracht bij te zetten. Bijvoorbeeld middels dramatherapie of psychomotorische therapie. Wij zien dat ervaringsgerichte interventies in een psychotherapie van grote toegevoegde waarde zijn. Dramatiseren is kort gezegd het uitvergroten van de werkelijkheid. Door het in scene zetten van verleden, heden en toekomst en uitvergroten van jouw gevoelens hierbij krijg jij zicht en grip op je binnenwereld. Vervolgens kan jij dit inzetten om veranderingsgerichte en acceptatieprocessen te bewerkstelligen. De werkvormen van onze dramatherapeut helpen je om je denk- en gedragsarsenaal te verruimen. De psychomotorische therapeute gaat met je aan de slag om de verbinding te maken tussen emoties, gedrag en je lichaam. Ervaringen liggen in het lichaam opgeslagen en verdienen aandacht. Er zijn verschillende werkvormen om je bewustzijn van je lichaam te vergroten. 

Door zo op geleide van je problematiek te zorgen voor een multidisciplinair aanbod benaderen we jouw hulpvraag optimaal!

Psychiater 

Gedurende een psychotherapeutisch proces kan het belangrijk zijn om psychofarmaca te gebruiken om bijvoorbeeld het angstniveau in een behandeling beter behapbaar te maken. Als je vroeg in het leven niet gekregen hebt wat je nodig hebt is er een grote kans dat je een hoog angstniveau of stemmingsklachten hebt. Medicatie kan hierbij een steuntje in de rug zijn. Dit betekent niet dat dit een makkelijke weg is of dat je het niet zelf kan. Medicatie kan het verschil maken of je een beetje wind mee krijgt in je proces. 

Onze psychiater behandelt daarnaast alle veel voorkomende klachtgebieden (zoals bijvoorbeeld depressie) of ontwikkelingsstoornissen (zoals bijvoorbeeld ADHD).