Klachten

Wanneer je niet tevreden bent….

Mocht het onverhoopt zo zijn dat je niet tevreden bent over ons of je behandeling dan horen wij dat graag van jou.

Ons streven is natuurlijk om de zorg vorm te geven op een manier die past bij jou. Wij zijn echter ook mensen en maken dus fouten. Soms kan het ook zo zijn dat er een misverstand ontstaat. Vertel ons waar je niet tevreden over bent. Misschien weten we niet eens dat je niet tevreden bent… We kijken dan samen wat we hieraan kunnen doen.

Klachten

Mocht het bespreken van je onvrede met je eigen behandelaar niet voldoende opleveren dan, kun je met een van de andere therapeuten in onze praktijk in gesprek. Er is ook altijd een officiële klachtmogelijkheid. Hier vind je de klachtenprocedure van Syma

Als we er ondanks bovenstaande procedure naar jouw mening toch niet uitkomen, en er dus sprake is van een geschil, kan je het geschil aanhangig maken bij de externe Geschillencommissie Zorg (Bordewijklaan 46, Postbus 90600, 2509 LP Den Haag; www.degeschillencommissiezorg.nl). Je kunt je met een klacht ook direct tot de Geschillencommissie wenden.