Kwaliteit en privacy

Alle informatie die je geeft, zal vertrouwelijk behandeld worden. Dit is van het grootste belang om je veilig te voelen.

Wij zijn gebonden aan een beroepsgeheim. Dit betekent dat wij dus ook niet in gesprek kunnen met een familielid of bekende over jou. Ook zullen wij geen informatie aan een bedrijfsarts of andere professional verstrekken zonder dat je daar schriftelijk toestemming voor verleent. Voordat wij een brief verzenden, zullen wij de inhoud aan jou voorleggen zodat je weet wat er over jou geschreven is.

Je rechten zijn vastgelegd in de Wet op Geneeskundige Behandel Overeenkomst (WGBO). Zie de hulpgids en www.zorgbelang-nederland.nl voor uitleg over jouw rechten als patiënt.

Hier vind je ons Privacyreglement

Hier vind je ons Goedgekeurd kwaliteitsstatuut Syma