Kosten en vergoeding

Zorgverzekeraars

Als je wilt dat de zorgverzekeraar je behandeling betaalt, heb je een verwijzing van je (huis)arts nodig. De geleverde zorg wordt vergoed vanuit het basispakket. Wij registreren m.i.v. 2022 binnen het Zorgprestatiemodel op basis van werkelijk gerealiseerde tijd

Wij raden je aan om onderstaande informatie, ondanks de begrijpelijke weerstand gezien de hoeveelheid tekst, goed te lezen. 

Gecontracteerd of ongecontracteerd

Er is een verschil tussen partijen waar een overeenkomst mee is afgesloten en zorgverzekeraars waarvoor wij ‘ongecontracteerde’ zorg leveren. Wanneer je verzekerd bent bij een partij met wie wij een contract hebben, krijg je de behandeling vergoed. Meestal is er dan wel sprake van een zogenaamd zorgkostenplafond (een maximaal bedrag dat in totaal per jaar door onze instelling gedeclareerd kan worden). De zorgverzekeraar bepaalt dit plafond en als zorgverlener hebben wij geen invloed op de hoogte.

Mocht je vragen hierover hebben, is het verstandig om contact op te nemen met je zorgverzekeraar. Je bent zelf verantwoordelijk om vooraf te zorgen dat je goed op de hoogte bent van je verzekering en de bijbehorende vergoedingen.

Bij ongecontracteerde zorg is het afhankelijk van je polis hoeveel je vergoed krijgt. Indien je verzekerd bent bij een van de partijen met wie wij geen contract hebben, is het verstandig om uit te zoeken welke polis je hebt en wat dit betekent voor de vergoeding van de behandeling. Een zuivere restitutiepolis vergoedt de zorg bij Syma ook als er geen contract is.

Onze afspraken met verzekeraars voor 2024

Zorg ervoor dat je contact hebt met Syma over je verzekering in deze periode. Stap niet over zonder overleg. Wij hebben niet met alle partijen een contract en de partijen waar we een contract mee hebben kunnen ons een beperkt budget toekennen.

Op dit moment weten we dat we je in 2024 kwaliteit van zorg kunnen bieden als je voor deze verzekeringen/ polissen in 2024.

 • ONVZ (ONVZ, 2 labels VVAA, Jaaah): Wij hebben voor 2024 een contract met deze partij met zeer goede voorwaarden.
 • Zorg en Zekerheid (Zorg en Zekerheid, 1 label AZVZ): Wij hebben voor 2024 een contract met deze partij met zeer goede voorwaarden.
 • Caresq (EUcare, 1 label Aevitae): Wij hebben voor 2024 een contract met deze partij met goede voorwaarden.
 • Menzis: Wij hebben in 2024 geen contract met deze verzekeraar. Er is 1 polis waarvoor je kan kiezen om 100% vergoede zorg te ontvangen. Kies voor de polis Menzis BASIS VRIJ. Andere labels of polissen van deze verzekeraar vergoeden uitsluitend een (klein) deel van de zorg en leiden tot bijbetaling.

Onze afspraken met verzekeraars voor 2023

Met een aantal partijen in Nederland hebben wij een overeenkomst (zie hieronder). Het is een ingewikkeld stelsel van partijen, zie eventueel deze link.

 • Zorg en Zekerheid (Vezekeringscombinatie Zorg en Zekerheid en AZVZ): Wij hebben voor 2023 een contract met deze partij met goede voorwaarden.
 • ASR (Verzekeringscombinatie ASR, Ditzo, de Amersfoortse): Wij hebben voor 2023 een contract met deze verzekeraar met een beperkt zorgkostenplafond. Wij hebben nog ruimte voor nieuwe patiënten.
 • Menzis (verzekeringscombinatie; Menzis, Anderzorg, HEMA, PMA-collectiviteit, Vink Vink): Wij hebben geen contract met deze partij in 2022. Alleen de  ‘Menzis basis vrij’ polis vergoed 100% van je behandeling. Hou daarbij wel rekening met je eigen risico. Als je een andere polis hebt neem dan contact op met je zorgverzekeraar om te checken welk percentage van het NZA tarief vergoed wordt (wij brengen 100% van het NZA tarief in rekening, zie uitleg ‘eigen bijdrage ongecontracteerde verzekeraar’).
 • DSW (Verzekeringscombinatie DSW, Stad Holland, inTwente Zorgverzekeraar): Wij hebben voor 2023 een contract met deze verzekeraar met een beperkt zorgkostenplafond. 
 • Achmea (verzekeringscombinatie; Achmea, Zilveren Kruis, Avero, FBTO, OZF, Interpolis, de Friesland): Wij hebben voor 2023 een contract met een zeer beperkt zorgkostenplafond. Wij kunnen in 2023 geen patiënten meer in zorg nemen van deze verzekeraar.
  Voor zorgbemiddeling kunt u zich wenden tot de zorgcoach op nummer 071 3640280. 
 • VGZ (verzekeringscombinatie; VGZ, IZA, IZZ, UMC, Unive, Zekur, Bewuzt, MVJP en Zorgzaam verzekerd):  Wij hebben een contract met deze partij voor 2023. Wij kunnen in 2023 geen patiënten meer in zorg nemen van deze verzekeraar. Wij vragen ophoging van het budget aan.
 • CZ (verzekeringscombinatie; Delta Lloyd, OHRA, CZ, Nationale Nederlanden): Wij hebben geen contract met deze partij. Tot onze spijt zijn de gestelde voorwaarden niet haalbaar voor onze instelling. Indien je bij CZ, of een van de andere genoemde merken verzekerd bent en je hebt een restitutiepolis die 100% van het NZA tarief vergoedt, betaal je alleen je eigen risico. Bij de andere polissen ligt de vergoeding veel lager (60-65%). Als je verzekerd bent bij deze partij zal je zelf een deel bij moeten betalen (wij brengen 100% van het NZA tarief in rekening, zie uitleg ‘eigen bijdrage ongecontracteerde verzekeraar’). Ons advies is om navraag te doen bij je verzekeraar. 
 • Caresq (verzekeringscombinatie eucare, aevitae): Wij hebben voor 2023 een contract met deze verzekeraar met heel reële afspraken. 
 • ONVZ (verzekeringscombinatie; ONVZ, VVAA, PNOzorg, Jaaah): Wij hebben voor 2023 geen contract met deze verzekeraar. Afhankelijk van je polis krijg je een deel van je behandeling vergoed (wij brengen 100% van het NZA tarief in rekening, zie uitleg ‘eigen bijdrage ongecontracteerde verzekeraar’). Neem voor informatie contact op met je zorgverzekeraar. 
 • ENO (Verzekeringscombinatie Salland, Zorgdirect): Wij hebben voor 2023 geen contract met deze verzekeraar. Als je een Naturapolis hebt, zal je een deel zelf moeten betalen, maar mogelijk geldt dit ook voor de restitutiepolis (wij brengen 100% van het NZA tarief in rekening, zie uitleg ‘eigen bijdrage ongecontracteerde verzekeraar’). Neem voor meer informatie contact op met je zorgverzekeraar. 

Zorgprestatiemodel (ZPM)

Per januari 2022 zijn we overgegaan naar het Zorg Prestatie Model (ZPM). Zie voor uitleg deze folder.

Een belangrijke verandering is de betalingstermijn. Het ZPM betekent dat er sneller, namelijk na een maand, gefactureerd gaat worden over de geleverde zorg. Begin februari wordt conform het ZPM de factuur opgesteld voor de maand januari. Dit betekent dat de factuur voor het eigen risico 2022 een maand na de start te verwachten is. Voor ongecontracteerde zorg betekent dat de eigen bijdrage ook dan verrekend wordt. 

Wettelijk eigen risico

In Nederland geldt een jaarlijks (minimaal) wettelijk eigen risico. Als je al andere zorg genoten hebt in een bepaald kalenderjaar kan het zijn dat je je eigen risico (deels) al betaald hebt. In het geval van specialistische zorg is alleen al bij intake het bedrag van het minimaal wettelijk eigen risico benut. Voor het jaar 2022 is het minimaal eigen risico 385 euro (check bij je verzekeraar de hoogte van het afgesproken eigen risico!).

Eigen risico gespreid te betalen

Iedere zorgverzekeraar biedt de mogelijkheid om het eigen risico gespreid te betalen. Indien je dat wilt, en niet direct in januari 2022 alle kosten te krijgen, adviseren wij je om dit aan te geven bij je zorgverzekeraar voor 2022. Het eigen risico zal dan verdeeld worden over de maanden. Per zorgverzekeraar de mogelijkheid tot gespreid betalen.

Eigen bijdrage ongecontracteerde zorgverzekeraar

Hierboven zie je een overzicht van verzekeraars en de afspraken die er zijn met de verschillende verzekeringscombinaties. Indien je verzekerd bent bij een van de partijen waar wij geen contract mee hebben, is het verstandig om uit te zoeken of je een restitutie of naturapolis hebt.

Een zuivere restitutiepolis vergoedt de zorg bij Syma ook als er geen contract is 100% van het NZA tarief. Lees toch de voorwaarden goed. Staat er: “Wij vergoeden 100% van het NZA-tarief”, dan vergoedt je zorgverzekering alle kosten, na aftrek van het eigen risico. Echter, als er staat: “Wij vergoeden 100% van het gemiddelde door ons gecontracteerde tarief”, dan is de vergoeding behoorlijk lager en krijg je te maken met een te betalen eigen bijdrage.

Bij alle andere polissen ligt de vergoeding tussen de 50 en 70 % van het vastgestelde NZA tarief.  Wij brengen uiteindelijk 100% van het NZA Tarief in rekening voor de verleende zorg. Dit betekent dat je naast je eigen risico ook een eigen bijdrage betaalt. Dit loopt al snel hoog op. Als je vragen hebt neem dan contact op met je zorgverzekeraar. 

Het is vooral belangrijk dat je je zorgverzekeraar belt voor meer informatie. Hierbij de vragen voor je zorgverzekeraar. Zorg dat je deze informatie eventueel ook op schrift hebt. 

 • Welk percentage krijg ik, met mijn huidige polis, vergoed voor mijn behandeling bij Syma?
 • Moet ik van te voren toestemming vragen voor mijn behandeling? Zo ja, hoe doe ik dat?
 • Zijn er aanvullende eisen en voorwaardes, zoals een maximum aantal sessies/ minuten?

Zelf betalen

Indien je ervoor kiest om je behandeling niet door je zorgverzekeraar te laten betalen is dat natuurlijk mogelijk. Je hebt dan geen verwijzing van je (huis)arts nodig. Voor de tarieven zie je tarievenzoeker van de NZA

Supervisie/opleiding

Je kunt ook voor opleiding en supervisie terecht in onze praktijk. Mail ons voor informatie info@syma-sggz.nl. Voor supervisie rekenen wij € 130 per 45 minuten.

Tarief no-show

Het tarief voor no-show is: € 105 per gemiste afspraak. Dit betreft een afspraak die niet tijdig (minimaal 24 uur van tevoren) is afgezegd.