Psychodiagnostiek

Binnen Syma verrichten wij psychodiagnostisch, ook wel psychologisch, onderzoek. Een psychodiagnostisch onderzoek wordt vaak in overleg met je behandelaar of door je huisarts aangevraagd. Het onderzoek valt alleen onder zorgverzekerde zorg indien het uitgevoerd wordt in het kader van een behandelvraag. Echter, soms is het advies vanuit het onderzoek dat je niet bij Syma in zorg komt. 

Onderkennende diagnostiek

Een psychologisch onderzoek kan van belang zijn op het moment dat er onduidelijkheden zijn over welke diagnose het beste past bij jouw probleem. Dit noemen we onderkennende psychodiagnostiek. Bij de start van het onderzoek wordt een vraag geformuleerd zoals: ‘Is er sprake van ADHD?’ of ‘Is er sprake van een persoonlijkheidsstoornis?’.

Een dergelijk onderzoek kan belangrijk zijn omdat het helpt richting te bepalen van bijvoorbeeld een verwijzing. Het is ook mogelijk om een capaciteiten (intelligentie) onderzoek te doen. Dit is soms ook onderdeel van een bredere vraag. Het gaat dan bijvoorbeeld om een sterkte-zwakte analyse van jouw cognitieve capaciteiten. 

Wij doen onderkennend onderzoek naar ADHD, Autisme Spectrum stoornissen, veel voorkomende klachtgebieden (depressie, angststoornissen etc.) en persoonlijkheidsstoornissen.

Verklarende diagnostiek

Een andere vorm van psychologisch onderzoek houdt in dat er behoefte is aan antwoord op zogenoemde verklarende vragen. Simpel gezegd aan de hand van gestandaardiseerde testen wordt gekeken wat de verklaring zou kunnen zijn voor jouw problemen.

Onder verklarende diagnostische vragen verstaan we vragen die antwoord geven op de samenhang van klachten, aanlegfactoren en persoonlijkheid.

Deze vorm van onderzoek wordt gebruikt om zicht te krijgen op bijvoorbeeld onderliggende kwetsbare kanten. Soms wordt een dergelijk onderzoek ingezet bij een vastgelopen behandeling in overleg met jou om zo te zoeken naar een nieuwe ingang om je problemen aan te pakken. 

Collaboratieve diagnostiek

Deze vorm van psychologisch onderzoek is beschreven door Steven Finn, hij noemt dit Therapeutic Assessment. Het verschil met de hierboven genoemde vormen van onderzoek is vooral dat de vragen die leidend zijn voor het onderzoek opgesteld worden in samenwerking met jou. Je wordt dus actief betrokken.

Bijvoorbeeld: ‘hoe komt het dat ik zo snel conflicten heb met anderen?’, ‘Wat maakt dat ik telkens zo somber word?’ of ‘Wat voor therapie zou het beste aansluiten om mijn problemen aan te pakken?’

Het doel van dit onderzoek is om jezelf beter te gaan begrijpen. Deze vorm van diagnostiek gaat uit van een samenwerking tussen de diagnosticus als expert op het gebied van de testen en jou als expert op het gebied van kennis over jezelf. Deze informatie wordt samengebracht om antwoord te geven op de in eerste instantie gezamenlijk geformuleerde vragen.

Samen gaan jullie op zoek naar de ontbrekende puzzelstukken die jij nodig hebt om jezelf beter te begrijpen. 

Neem contact op via info@syma-sggz.nl voor meer informatie.