Wachten!? Wat nu?

Wat kan je zelf doen als je moet wachten op behandeling?

Op het moment dat je naar de huisarts gaat en een verwijzing krijgt voor specialistische Geestelijke Gezondheidszorg is de hulp meestal NU nodig. Maar helaas kom je dan vrijwel altijd op een wachtlijst. De stap om hulp te zoeken bij een psycholoog is voor veel mensen ondanks de toegenomen mildheid over psychische problemen een grote, heftige stap die wordt uitgesteld. Die mildheid voelen mensen vaak wel naar een ander (wat moedig dat hij/zij aan zichzelf gaat werken,….), maar nog niet voor zichzelf. Daardoor is de stap eigenlijk altijd pas gezet als het echt niet meer gaat. En ook dat verdient mildheid, want je bent daar dus niet alleen in.

Wat kan je dan nu zelf doen om te zorgen dat je overeind blijft? Hieronder enkele zaken die wellicht een open deur zijn voor je, maar toch belangrijk om nog eens te noemen:

POH-GGZ
Alle huisartsen hebben tegenwoordig een Praktijkondersteuner Huisarts Geestelijke Gezondheidszorg (POH-GGZ) in dienst die steunende-structurerende gesprekken kan doen. Over het algemeen is er geen lange wachttijd. Een POH-GGZ kan goed met je meekijken om je psychosociale omstandigheden op de rit te krijgen. Voor veel mensen is het moeilijk om te doen wat goed voor ze is (bijvoorbeeld een goede structuur aanbrengen of andere zaken zoals hierboven beschreven). Je kunt met je huisarts overleggen of een dergelijk traject helpend kan zijn om de wachttijd te overbruggen.

Basis Generalistische GGZ:
Je kunt altijd gedurende de wachttijd kijken of je tijdelijk terecht kan in de Basis Generalistische GGZ. Wij hebben een goede samenwerking met Psy-GO (www.Psy-GO.nl). Zij zijn gevestigd in hetzelfde pand en kunnen goed met je meekijken als het gaat om het verminderen van de acute nood. In de Basis-Generalistische GGZ kun je voor een aantal gesprekken terecht, gericht op je klachten. Op deze manier kan je vast een begin maken met het verminderen van jouw probleemgedrag. De aanpak van de patronen die ten grondslag liggen aan dit gedrag volgt dan bij ons in de gespecialiseerde GGZ.