Linda van Oosterom

linda@syma-sggz.nl

Een afspraak afzeggen gaat via het afmeldformulier.

Mijn naam is Linda van Oosterom en ik werk sinds 2010 met veel plezier als psychomotorisch therapeut. Ik heb ervaring opgedaan binnen Justitie, kinder- en jeugdpsychiatrie en de gespecialiseerde GGZ, waarbij ik in multidisciplinaire teams, zowel deeltijd als ambulante groepen heb gewerkt. Hierbij was er een combinatie van groeps- en individuele behandelingen, iets wat ik bij Syma ook doe en een leuke afwisseling vindt.

Binnen Psychomotorische therapie (afgekort PMT) staat de verbinding tussen het hoofd en het lichaam centraal. Door te doen wordt het ervaren en ontdekken van gedrag, gedachten en gevoel gestimuleerd.

Ik werk met lichaams- en/of bewegingsgerichte werkvormen, zoals sport- en spelvormen en lichaamsgerichte technieken. Met behulp van deze werkvormen probeer ik je meer bewust te laten worden van je eigen lichaam en lichaamssignalen en krijg je inzicht in gevoelens, gedachten en gedragingen.  Van hieruit kunnen we deze ervaringen koppelen aan problemen in het dagelijks leven om vervolgens te oefenen en te experimenteren met nieuw gedrag. Hierdoor worden nieuwe ervaringen gecreëerd.

Binnen mijn werk als PMT-er werk ik graag rondom veiligheid. Mijns inziens geeft dit de basis om stappen te kunnen maken naar bewustwording, om vervolgens nieuwe ervaringen en veranderingen te kunnen uitproberen. Samen onderzoeken we wat helpt en past voor jou om vervolgens weer te kunnen groeien in wat je wensen en behoeften zijn.

Mijn werkdagen zijn dinsdag en woensdag.

  • Lid NVPMT
  • AGB code: 90113787
  • Schema therapeutisch werker

Linda